• AD
  • 1
   literka.pl - portal edukacyjny dla nauczycieli

   Awans i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Baza publikacji nauczycielskich oraz dokumentów i komentarzy dotyczących problematyki awansu zawodowego nauczyciela. Chat i forum dyskusyjne.

  • 2
   Interkl@sa

   Redakcja Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa informuje o wydłużeniu terminu przyjmowania prac do konkursu „Twórz, wysyłaj i... wygr...

  • 3
   ..::Interkl@sa :: Polski Portal Edukacyjny::..

   Najlepszy portal edukacyjny dla ucznia, nauczyciela i rodzica - wszystkie przedmioty szkolne z animacjami, grami i konkursami. Dużo dobrej zabawy.

  • 4
   Portal edukacyjny Edux.pl

   Portal edukacyjny Edux.pl to jeden z najstarszych i najczęściej odwiedzanych serwisów edukacyjnych. Na łamach portalu nauczyciele bezpłatnie publikują materiały autorskie.

  • 5
   Portal O�wiata, awans zawodowy, praca dla nauczycieli, konspekty lekcji, prawo o�wiatowe, nauczyciel, szko�a, matura, egzamin

   Serwis dla szeroko poj�tej spo�eczno�ci o�wiatowej. Praca dla nauczycieli. Publikacje nauczycielskie. Porady, nowo�ci, oprogramowanie. Testy gimnazjalne, maturalne, dla sp.

  • 6
   PUBLIKACJE EDUKACYJNE

   Internetowe wydawnictwo edukacyjne

  • 7
   edukator.org.pl

   Internetowy serwis dla nauczycieli. Forum, aktualno�ci, download, linki. Istnieje mo�liwo�� publikacji w�asnych materia��w przez nauczycieli.

  • 8
   Sciaga.pl - edukacyjna baza wiedzy

   Serwis zawiera największą bazę wypracowań i pomocy szkolnych w Polsce - prawie 100 tysięcy materiałów dla gimnazjum, szkoły średniej oraz z zakresu studiów.

  • 9
   Scholaris

   Informacje na temat oświaty. Baza publikacji edukacyjnych, zgromadzonych w kategoriach użytkowych i według etapów nauczania. Projekty edukacyjne realizowane centralnie i w regionach.

  • 10
   EDUKACJA, Publikacje nauczycieli - Edux.pl

   Publikacje nauczycieli, edukacja - bezpłatne zaświadczenia, Awans zawodowy nauczycieli - konspekty zajęć, scenariusze, ścieżki edukacyjne itp.

  • AD
  • 11
   eduinfo.pl - wszystko na temat oświaty

   serwis dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz przedszkoli

  • 12
   strefa.pl - komunikat - strona zablokowana

   serwis nauczycieli - aktualne informacje prasowe, prawo, forum dyskusyjne dla nauczycieli, wzory pism, formularzy - równie¿ tych pomocnych w trakcie ubiegania siê o awans. na stronie istnieje równie¿ mo¿liwoœæ zamieszczenia publikacji...

  • 13
   sciaga-online.pl - najwi�kszy i najstarszy serwis z pomocami i sciagami do szkoly

   serwis sciaga-online.pl zawiera olbrzymi� baz� �ci�g, bryk�w, wypracowa� pomocy naukowych. znajdziesz tutaj materia�y dla gimnazjum, liceum, szko�y �redniej oraz na studia.

  • 14
   Awans zawodowy nauczycieli | Plan Rozwoju Zawodowego | Nauczyciel kontraktowy, mianowany,dyplomowany | Publikacje nauczycieli | AWANS.NET

   Konkretne porady na temat: awans zawodowy. Poradnik - Jak przygotowa� dokumentacj� dla komisji? Nauczyciel kontraktowy. Nauczyciel mianowany. Nauczyciel dyplomowany. Opis i analiza, sprawozdanie - przyk�ady. Awans zawodowy nauczyciela. Plan Rozwoju Zawodowego. Dokumentacja dla komisji. Publikacje nauczycieli

  • 15
   interia.pl - sciaga

   serwis �ci�ga to najwi�kszy zbi�r opracowa� z r�nych przedmiot�w i przyk�ad�w gotowych wypracowa�. tu znajdziecie przekrojowe opisy epok literackich, wydarze� historycznych, odmiany i s��wka z j�zyk�w obcych, zbiory definicji biologicznych, geograficznych, chemicznych, matematycznych, fizycznych oraz tematy szczeg�owe. znalezienie �ci�gi u�atwia przejrzysty katalog i wyszukiwarka. zbi�r bryk�w jest wci�� aktualizowany. opr�cz opracowa� w serwisie �ci�ga mo�na znale�� tak�e techniki �ci�gania, poradniki i encyklopedi�.

  • 16
   Rosyjski - nauka rosyjskiego, gramatyka, matura, zwroty, forum, korepetycje, rozm�wki | Slowka.pl

   Nauka j�zyka rosyjskiego, wiadomo�ci z gramatyki, artyku�y w j�zyku rosyjskim z nagraniami, zwroty podstawowe z mp3, piosenki w j�zyku rosyjskim z t�umaczeniem, teksty po rosyjsku, s��wka i zwroty rosyjskie, dialog po rosyjsku

  • 17
   NAUKA.PL

   Serwis Nauka.pl zakończył swoją działalność.

  • 18
   Angielski - nauka angielskiego, gramatyka, testy, wypracowania, korepetycje, piosenki, forum | Slowka.pl

   Nauka j�zyka angielskiego, gramatyka angielska, testy, egzamin FCE, matura z angielskiego, piosenki z tekstem, piosenki z t�umaczeniem, wypracowania z j�zyka angielskiego, artyku�y po angielsku, teksty z mp3, gry on-line, filmy z gramatyki angielskiej

  • 19
   CKE

   Pierwsze ogniwo systemu oceniania zewnętrznego. Informacje o instytucji, egzaminach, aktualności, standardy, przepisy prawne.

  • 20
   profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy, scenariusze lekcji, wypracowania, testy, konspekty, korepetycje, matura, nauczyciele

   profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczni�w i nauczycieli. w serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, �wiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, forum, konspekty, scenariusze. serwisy: nauczyciel, j�zyk angielski, j�zyk niemiecki, j�zyk polski, korepetycje, biologia, fizyka, chemia, podr�czniki.

  • 21
   profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy, scenariusze lekcji, wypracowania, testy, konspekty, korepetycje, matura, nauczyciele

   profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczni�w i nauczycieli. w serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, �wiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, forum, konspekty, scenariusze. serwisy: nauczyciel, j�zyk angielski, j�zyk niemiecki, j�zyk polski, korepetycje, biologia, fizyka, chemia, podr�czniki.

  • 22
   �ci�gi, �ci�ga, wypracowania, horoskopy, senniki, horoskop, szko�a, sennik, edukacja, bryki, gotowce, prace, polski, angielski, sciaga, sciagi, szkola

   �ci�gi dla uczni�w, horoskopy, horoskop, senniki, sennik, �ci�ga, �ci�gi, wypracowania, konspekty dla nauczycieli, serwisy tematyczne, bezp�atne konta i strony www. serwisy: �ci�ga, film, gry, komputery, muzyka, sport, motoryzacja, �wiat nauki, unia europejska, dla dziewczyn. forum dyskusyjne, czat, rozrywka.

  • 23
   j�zyk grecki - nauka greckiego, zwroty z mp3, rozm�wki | slowka.pl

   j�zyk grecki - zwroty podstawowe po grecku, rozm�wki z greckiego, nauka j�zyka greckiego, grecki on-line z nagraniami, greckie obyczaje, artyku�y o grecji

  • 24
   ukrai�ski - nauka ukrai�skiego, gramatyka, zwroty, alfabet, rozm�wki | slowka.pl

   nauka j�zyka ukrai�skiego, gramatyka ukrai�ska, zwroty podstawowe z j�zyka ukrai�skiego z nagraniami, rozm�wki ukrai�skie, alfabet, wymowa w j�zyku ukrai�skim

  • 25
   arabski - nauka arabskiego, zwroty, rozm�wki, alfabet | slowka.pl

   j�zyk arabski - zwroty podstawowe, rozm�wki z arabskiego, pisownia arabska, arabski alfabet, nauka j�zyka arabskiego

  • 26
   eduforum - portal edukacyjny

   portal edukacyjny zawierający obszerny zbiór artykułów poświęconych oświacie. materiały dydaktyczne i opracowania dotyczące reformy systemu nauczania.

  • 27
   polski - nauka polskiego, wymowa, polish for foreigners, rozm�wki, gramatyka, korepetycje, piosenki, forum | slowka.pl

   nauka j�zyka polskiego, j�zyk polski dla obcokrajowc�w, polski dla cudzoziemc�w, polish for foreigners, zwroty w j�zyku polski, gramatyka polska, piosenki z tekstem

  • 28
   chi�ski - nauka chi�skiego, zwroty z mp3, rozm�wki | slowka.pl

   j�zyk chi�ski - zwroty podstawowe po chi�sku, rozm�wki z chi�skiego, nauka j�zyka chi�skiego, chi�ski on-line z nagraniami

  • 29
   Norweski - nauka norweskiego, zwroty z mp3, rozm�wki, filmy, forum | Slowka.pl

   Nauka j�zyka norweskiego, s��wka i zwroty z norweskiego z nagraniami, filmy ze s�ownictwem po norwesku, norweskie obyczaje, dialogi z j�zyku norweskim, teksty z mp3

  • 30
   awans zawodowy nauczycieli, publikacje nauczycieli, nauczyciele, testy, konspekty - profesor.pl

   profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczni�w i nauczycieli. w serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, �wiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, forum, konspekty, scenariusze. serwisy: nauczyciel, j�zyk angielski, j�zyk niemiecki, j�zyk polski, korepetycje, biologia, fizyka, chemia, podr�czniki.

  • 31
   w�gierski - nauka w�gierskiego, zwroty, rozm�wki | slowka.pl

   nauka j�zyka w�gierskiego, rozm�wki w�gierskie, zwroty podstawowe po w�giersku z nagraniami, s��wka z mp3, podstawy j�zyka w�gierskiego, w�gry

  • 32
   J�zyk czeski - nauka czeskiego, rozm�wki, zwroty z mp3 | Slowka.pl

   J�zyk czeski - nauka on-line, rozm�wki z j�zyka czeskiego, zwroty po czesku z nagraniami, podstawy czeskiego, zwroty podstawowe z j�zyka czeskiego

  • 33
   chorwacki - nauka chorwackiego, gramatyka, alfabet, rozm�wki, zwroty z mp3 | slowka.pl

   j�zyk chorwacki - nauka on-line, gramatyka chorwacka, rozm�wki z j�zyka chorwackiego, zwroty po chorwacku z nagraniami, podstawy chorwackiego, zwroty podstawowe z j�zyka chorwackiego

  • 34
   OKE w Krakowie - Strona główna

   Organizacja, szkolenia, badania i raporty, informacje o wynikach egzaminów.

  • 35
   profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy, scenariusze lekcji, wypracowania, testy, konspekty, korepetycje, matura, nauczyciele

   profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczni�w i nauczycieli. w serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, �wiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, forum, konspekty, scenariusze. serwisy: nauczyciel, j�zyk angielski, j�zyk niemiecki, j�zyk polski, korepetycje, biologia, fizyka, chemia, podr�czniki.

  • 36
   Rozm�wki - j�zyk angielski, hiszpa�ski, francuski, niemiecki, rosyjski, norweski, chorwacki, portugalski.

   Rozm�wki i zwroty z j�zyka angielskiego, hiszpa�skiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, norweskiego, chorwackiego, czeskiego, tureckiego, portugalskiego, szwedzkiego, du�skiego, wietnamskiego, chi�skiego.

  • 37
   Francuski - nauka francuskiego, gramatyka, testy, wypracowania, zwroty, forum, rozm�wki | Slowka.pl

   Nauka j�zyka francuskiego, gramatyka francuska, testy, egzamin DELF, egzaminy, matura z francuskiego, piosenki z tekstem francuskim, piosenki z t�umaczeniem, wypracowania z j�zyka francuskiego, artyku�y po francusku, teksty z mp3, gry on-line, filmy z gra

  • 38
   Niemiecki - nauka niemieckiego, gramatyka, testy, wypracowania, korepetycje | Slowka.pl

   Nauka j�zyka niemieckiego, gramatyka niemiecka, testy z niemieckiego, egzamin Zertifikat Deutsch, matura z niemieckiego, piosenki z tekstem niemieckim, piosenki z t�umaczeniem, artyku�y po niemiecku, teksty z mp3, gry on-line, filmy

  • 39
   Hiszpa�ski - nauka hiszpa�skiego, gramatyka, testy, wypracowania, korepetycje | Slowka.pl

   Nauka j�zyka hiszpa�skiego, gramatyka hiszpa�ska, testy, egzamin DELE, matura z hiszpa�skiego, piosenki z tekstem hiszpa�skim, piosenki z t�umaczeniem, artyku�y po hiszpa�sku, teksty z mp3, gry on-line, filmy z gramatyki hiszpa�skiej, �wiczenia

  • 40
   TestWiedzy.pl - Przetestuj swoją wiedzę - Testy Online, Quizy

   TestWiedzy.pl - Ogromna ilość testów na czas ze wszystkich możliwych kategorii. Przetestuj swoją wiedzę.

Profesor.pl Podobne strony przez ruchProfesor.pl Podobne strony przez odwiedziny

ludzie ktorzy odwiedzili Profesor.pl rowniez wchodzili na:

Profesor.pl Podobne strony przez wyszukiwanie:

strony ktore zyskuja ruch z tych samych slow kluczowych co Profesor.pl:

 • edukacja.edux.pl

  edukacja.edux.pledukacja.edux.pl

  EDUKACJA, Publikacje nauczycieli - Edux.pl

  Publikacje nauczycieli, edukacja - bezpłatne zaświadczenia, Awans zawodowy nauczycieli - konspekty zajęć, scenariusze, ścieżki edukacyjne itp.

 • edux.pl

  edux.pledux.pl

  Portal edukacyjny Edux.pl

  Portal edukacyjny Edux.pl to jeden z najstarszych i najczęściej odwiedzanych serwisów edukacyjnych. Na łamach portalu nauczyciele bezpłatnie publikują materiały autorskie.

 • publikacje.edu.pl

  publikacje.edu.plpublikacje.edu.pl

  PUBLIKACJE EDUKACYJNE

  Internetowe wydawnictwo edukacyjne

 • 45minut.pl

  45minut.pl45minut.pl

  45minut.pl - publikacje, zbiory test�w, awans zawodowy - portal dla nauczycieli

  Portal nauczycieli zawieraj�cy materia�y do awansu zawodowego, forum, sklep z drukami szkolnymi, zbiory test�w, ksi��ki na nagrody.

 • interklasa.pl

  interklasa.plinterklasa.pl

  Interkl@sa

  Redakcja Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa informuje o wydłużeniu terminu przyjmowania prac do konkursu „Twórz, wysyłaj i... wygr...

 • orla.szkola.pl

  orla.szkola.plorla.szkola.pl

  nasza szko�a

  zespó³ szkó³ z dodatkowym nauczaniem jêzyka bia³oruskiego z dodatkowym nauczaniem jêzyka bia³oruskiego

 • szkolnictwo.pl

  szkolnictwo.plszkolnictwo.pl

  "Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa", podręczniki online

  Informator a w nim alfabetyczny spis uczelni, szkół, przedszkoli oraz podręczniki online

 • testwiedzy.pl

  testwiedzy.pltestwiedzy.pl

  TestWiedzy.pl - Przetestuj swoją wiedzę - Testy Online, Quizy

  TestWiedzy.pl - Ogromna ilość testów na czas ze wszystkich możliwych kategorii. Przetestuj swoją wiedzę.

 • wychowanieprzedszkolne.pl

  wychowanieprzedszkolne.plwychowanieprzedszkolne.pl

  Wychowanie Przedszkolne

  Scenariusze zajęć Konspekt zajęcia plastycznego „Na łące”. Hospitacja diagnozująca Scenariusz przestawienia pantomimy z okazji Dnia Matki...

 • przedszkola.edu.pl

  przedszkola.edu.plprzedszkola.edu.pl

  PRZEDSZKOLA

  PRZEDSZKOLA w internecie. Ponad 7300 przedszkoli publicznych i ponad 750 przedszkoli niepublicznych

 • literka.pl

  literka.plliterka.pl

  literka.pl - portal edukacyjny dla nauczycieli

  Awans i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Baza publikacji nauczycielskich oraz dokumentów i komentarzy dotyczących problematyki awansu zawodowego nauczyciela. Chat i forum dyskusyjne.

 • oeiizk.edu.pl

  oeiizk.edu.ploeiizk.edu.pl

  komputer w szkole serwis dla nauczycieli

  Serwis dla nauczycieli - wymiana doświadczeń związanych z wykorzystaniem komputerów i Internetu w edukacji.

Profesor.pl Podobne strony przez tematyke

zobacz najlepsze strony dla najbardziej relatywnych tematow z Profesor.pl:

'edukacja'
see top sites for this topic
  
 • Systemy informatyczne dla oświaty. Oprogramowanie wspierające informatyzację procesów edukacyjnych. Platforma IPE, e-Dziennik, e-Nauczanie, e-Świadectwa, e-Se
 • Serwis zawiera największą bazę wypracowań i pomocy szkolnych w Polsce - prawie 100 tysięcy materiałów dla gimnazjum, szkoły średniej oraz z zakresu studiów.
 • Informator a w nim alfabetyczny spis uczelni, szkół, przedszkoli oraz podręczniki online
 • Publikacje nauczycieli, edukacja - bezpłatne zaświadczenia, Awans zawodowy nauczycieli - konspekty zajęć, scenariusze, ścieżki edukacyjne itp.
'język angielski'
see top sites for this topic
  
 • Zadane.pl to platforma social learningowa dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym. Dołącz do nas i ucz się w grupie.
 • Serwis zawiera największą bazę wypracowań i pomocy szkolnych w Polsce - prawie 100 tysięcy materiałów dla gimnazjum, szkoły średniej oraz z zakresu studiów.
 • pons.eu - internetowy słownik inline w następujących językach: polsko-niemiecki, niemiecko-polski, polsko-angielski, angielsko-polski, polsko-hiszpański, hiszpańsko-polski, polsko-francuski, francusko-polski, polsko-włoski, włosko-polski , polsko-rosyjskich, polsko-rosyjski
 • Szlifuj swój angielski - największy i najpopularniejszy serwis do nauki języka angielskiego.
'korepetycje'
see top sites for this topic
  
 • Korepetycje w ogólnopolskiej bazie e-korepetycje.net. Dodaj swoje ogłoszenia korepetycji albo znajdź korepetytora lub szkoły językowe w Polsce.
 • Kategorie W serwisie trudne.pl pomagamy sobie wzajemnie w nauce
 • Profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczni�w i nauczycieli. W serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, �wiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, forum, konspekty, scenariusze. Serwisy: nauczyciel, j�zyk angielski, j�zyk niemiecki, j�zyk polski, korepetycje, biologia, fizyka, chemia, podr�czniki.
 • Og�oszenia Nowy S�cz | Bezp�atne og�oszenia drobne dla Nowego S�cza - kupi�, sprzedam, mieszkania, nieruchomo�ci, stancje, praca, motoryzacja, korepetycje, us�ugi i inne og�oszenia z Nowego S�cza
'nauka'
see top sites for this topic
  
 • Serwis zawiera największą bazę wypracowań i pomocy szkolnych w Polsce - prawie 100 tysięcy materiałów dla gimnazjum, szkoły średniej oraz z zakresu studiów.
 • Avaz | Online izdanje
 • Najwi�ksza w Polsce ksi�garnia specjalistyczna. Literatura fachowa najwi�kszych polskich wydawc�w. Bezp�atny s�ownik ortograficzny, poprawnej polszczyzny, wyraz�w obcych, ekonomiczny, s�ownik j�zyka angielskiego i niemieckiego oraz encyklopedia, informacje dotycz�ce Wydawnictwa Naukowego PWN.
 • Szlifuj swój angielski - największy i najpopularniejszy serwis do nauki języka angielskiego.
'język'
see top sites for this topic
  
 • Zadane.pl to platforma social learningowa dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym. Dołącz do nas i ucz się w grupie.
 • Na stronie Softonic znajdziesz najlepsze aplikacje na Twoje urządzenie, recenzje, wiadomości i darmowe pliki do pobrania. Witaj w przewodniku po aplikacjach!
 • Serwis zawiera największą bazę wypracowań i pomocy szkolnych w Polsce - prawie 100 tysięcy materiałów dla gimnazjum, szkoły średniej oraz z zakresu studiów.
 • Zawiera hasła w języku polskim, oraz w wielu innych językach obcych, z ilustracjami i nagraniami wymowy, oprócz tego posiada omówienia gramatyki i słowniki tematyczne.